Tutaj jesteś Aktualności Odnawialne Źródła Energii OZE w Gminie Wólka - montaż pomp...

Aktualności - Odnawialne Źródła Energii

OZE w Gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych

OZE w Gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych

07.06.2019
Zapraszamy do podpisywania umów finansowych.
Gmina Wólka informuje, że przystępuje do ogłoszenia przetargu na montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych w Gminie Wólka w ramach projektu „OZE w Gminie Wólka – montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych”  realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania RPLU.04.01.00 Wsparcie Wykorzystania OZE i umowy o dofinansowanie nr RPLU.4.01.00-06-0163/16-00.
           
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy Wólka, którzy złożyli w 2016 r. deklaracje udziału w w/w projekcie i zostali nim objęci, do podpisywania umów finansowych na realizację powyższego projektu. Jednocześnie uczestnicy projektu zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego - wpłat należy dokonać wg poniższego zestawienia, na rachunek bankowy Gminy Wólka wskazany w przedmiotowej umowie, w terminie do 60 dni od podpisania umowy finansowej, w opisie przelewu należy podać nr umowy finansowej, imię, nazwisko i adres korzystającego.
  1. Pompy ciepła do ogrzania ciepłej wody użytkowej 3 400,00 zł
  2. Instalacja Fotowoltaiczna 2 kW na dachu budynku mieszkalnego 3 700,00 zł
  3. Instalacja Fotowoltaiczna 3KW na dachu budynku mieszkalnego 4 800,00 zł
  4. Instalacja fotowoltaiczna 3 KW na gruncie lub na budynku gospodarczym 7 200,00 zł
 
Umowy finansowe będą podpisywane w terminie od 10 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. w godzinach od 15.30 do 17.00 w Urzędzie Gminy Wólka na holu na parterze.
 
Prosimy o zapoznanie się z treścią umowy, uzupełnienie danych, podpisanie przez wszystkich współwłaścicieli i złożenie w wyznaczonym terminie.
 
Nie zgłoszenie się w wyznaczonym terminie oraz nie wywiązanie się z warunków umowy będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w projekcie.
 
Powrót