Tutaj jesteś Aktualności Nieodpłatna Pomoc Prawna NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA świadczona...

Logo

Dodatkowo mieszkańcy Gminy Wólka bez względu na wiek mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię Prawną Filipek & Kamiński SP.K. w każdy poniedziałek w godzinach 9.00-14.00.

Świadczone są porady w zakresie: prawa cywilnego, spraw rodzinnych, prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, ubezpieczenia społecznego, spraw administracyjnych, spraw karnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Udzielanie pomocy prawnej polega na:
  • poinformowaniu osoby o obowiązującym stanie prawnym; przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
  • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
  • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym i sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
  • sporządzaniu projektów pism o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Zachęcamy Państwa do korzystania z pomocy prawnej świadczonej na terenie naszej gminy! To merytoryczna i kompleksowa usługa, po którą warto sięgać.