Tutaj jesteś Aktualności Program „Opieka wytchnieniowa” –...

Aktualności

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

20.03.2020
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w dniu 12 marca 2020 r. ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).
 
W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:
  1. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:
    1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
    2. wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
    3. podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.
 
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wólce, pod numerem 535 210 670.
 
Termin zgłaszania zapotrzebowania upływa z dniem 1 kwietnia 2020 r.
Powrót