Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody...

Aktualności

Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody w miejscowości Turka os. Borek

Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody w miejscowości Turka os. Borek

07.02.2020
Urząd Gminy Wólka informuje, że w związku z wymianą zasuw na sieci wodociągowej w miejscowości Turka os. Borek (wzdłuż drogi krajowej po stronie sklepu Biedronka) w dniach od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r. wystąpią czasowe przerwy w dostawie wody.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.
 

***
 
Informujemy Państwa, iż gmina Wólka rozpoczęła realizację inwestycji polegającej na wymianie zasuw sekcyjnych, hydrantów przeciwpożarowych i zasuw hydrantowych na istniejącej sieci wodociągowej w miejscowościach Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie-Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik Duży, Długie i Turka.
 
Wiele zasuw i hydrantów zlokalizowanych jest na prywatnych posesjach. Wykonawca z wyprzedzeniem będzie informował o planowanym rozpoczęciu robót i konieczności wejścia na posesję. Informujemy, iż po stronie Wykonawcy jest przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.
 
Głównym wykonawcą robót jest wybrana w przetargu firma TUREK JUNIOR Bartosz Turek, ul. Zbożowa 89, 20-827 Lublin.
 
W związku powyższym w roku 2020 będą występować częstsze lokalne przerwy w dostawie wody.
 
Dzięki zrealizowanej inwestycji podniesione zostanie bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz ograniczone zostaną do minimum uciążliwości związane z usuwaniem awarii wodociągów. Termin zakończenia inwestycji jest planowany na koniec października br.
 
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu "Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 
Plik jpg - Logo
 
Powrót