Tutaj jesteś Aktualności OBWIESZCZENIE z dnia 23 września 2019...

Aktualności

OBWIESZCZENIE z dnia 23 września 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE z dnia 23 września 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

27.09.2019
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego oraz w związku z art. 401 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek złożony przez Gminę Wólka.
Powrót