Tutaj jesteś Aktualności UWAGA OBOWIĄZEK SEGREGACJI DLA...

Aktualności

UWAGA OBOWIĄZEK SEGREGACJI DLA WSZYSTKICH od września 2019 r.

UWAGA OBOWIĄZEK SEGREGACJI DLA WSZYSTKICH od września 2019 r.

24.09.2019
Informujemy Państwa, że począwszy od dnia 6 września 2019 r. istnieje ustawowy obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych nałożony na właścicieli nieruchomości, nowelizacją ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (Dz.U.2018.1454 t. j. z dnia 2018.07.30) z dnia 19 lipca 2019r., DZ.U.2019.poz 1579.
Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Wólka oraz sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.). Od tej chwili wszystkie odpady oddajemy jako segregowane.
 
Zgodnie z aktualnym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Wólka nr XXXVIII.227.2017 z dnia 18.09.2017r., segregacja na terenie naszej Gminy z zastosowaniem odpowiednich kolorów worków oraz pojemnika wygląda następująco:
 1. Worek żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”- przeznaczony jest na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
 2. Worek zielony oznaczony napisem „Szkło”– przeznaczony jest na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła.
 3. Worek brązowy oznaczony napisem „Bio” – przeznaczony jest na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
 4. Worek niebieski oznaczony napisem „Papier” – przeznaczony jest na odpady z papieru i tektury oraz odpadów opakowaniowych z papieru i tektury.
 5. Czarny- z przeznaczeniem na odpady zmieszane (pozostałe).
 6. Worek czarny oznaczony napisem „POPIÓŁ” przeznaczony na popiół z gospodarstw domowych oraz pojemnik na frakcję zmieszaną.
 
Dokładna segregacja przedstawiona poniżej dostępna jest na stronie Ministerstwa Środowiska:
 
WOREK ŻÓŁTY co należy wrzucać:
 • plastikowe butelki po napojach,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe zakrętki,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki, inne folie,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
 • puszki po napojach i sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • folię aluminiową,
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • kartoniki po mleku i napojach- wielomateriałowe odpady opakowaniowe,
 • styropian.
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.
 
Nie należy wrzucać:
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • nieopróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego; innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

WOREK ZIELONY co należy wrzucać:

 • Butelki i słoiki szklane po napojach i żywnośc.
 • Butelki po napojach alkoholowych.
 • Szklane opakowania po kosmetykac.

Zaleca się wyrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, szkła starać się nie tłuc.

Nie należy wrzucać:

 • Ceramiki, doniczek,
 • Szkła okularowego,
 • Szkła stołowego – żaroodpornego,
 • Szkła kryształowego,
 • fajansu i porcelany,
 • Zniczy z zawartością wosku,
 • Żarówek i świetlówek,
 • Reflektorów,
 • Nieopróżnionych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach,
 • Luster i witraży,
 • Szyb okiennych i zbrojonych,
 • Szyb samochodowych,
 • Monitorów i lamp telewizyjnych,
 • Termometrów i strzykawek,
 • Innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

WOREK NIEBIESKI co należy wrzucać:

 • opakowania z papieru, lub tektury,
 • katalogi, foldery, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torebki papierowe.

Nie należy wrzucać:

 • papieru powlekanego folią lub kalka,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • pampersów i podkładek,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpieczne).

 

WOREK BRĄZOWY co należy wrzucać:

 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • gałęzie drzew i krzewów
 • owoce, warzywa itp.

Nie należy wrzucać:

 • kości zwierząt,
 • mięsa i padliny zwierząt,
 • oleju jadalnego,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

POJEMNIK:

Pozostałe odpady komunalne gdzie indziej nie zakwalifikowane (odzież, obuwie, zużyte środki higieny osobistej np.: pampersy(*)), naczynia jednorazowego użytku oraz ww. odpady, których NIE NALEŻY wrzucać do worków na segregację.

WYSZYSTKIE OSOBY MAJĄCE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĘ NA ODPADY NIESEGREGOWANE, PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO URZĘDU GMINY W WÓLCE CELEM ZMIANY DEKLARACJI NA SEGREGOWANE !!

 

Powrót