Tutaj jesteś Aktualności Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo...

Aktualności

Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów"

Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów"

15.07.2019
Informujmy Państwa, iż Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wspólnie z Polska Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Urzędem Miejskim w Zamościu organizują Wojewódzki Finał XIX Edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów", który odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2019 roku (sobota) na placu przy Pałacu Zamoyskich w Zamościu, przy ul. Akademickiej.

CELEM KONKURSU JEST:

 1. Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach żywnościowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemieślników.
 2. Poszukujemy produktów specyficznych, charakterystycznych dla danego regionu, które mogą stać się jego wizytówką.
 3. Upowszechnianie wiedzy o możliwości wykorzystania walorów specyficznych, regionalnych produktów w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki (a w szczególności – agroturystyki i restauracji) oraz rzemiosła i przetwórstwa.
 4. Nominacja konkursowych produktów do katalogu rodzimej żywności wyjątkowej jakości oraz wskazanie na możliwość ubiegania się przez laureatów konkursu o odpowiednią prawną ochronę, zgodną ze standardami obowiązującymi w UE.
PRZEDMIOT KONKURSU:
 
Przez żywnościowe produkty regionalne rozumiemy surowce lub wyroby, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia lub sporządzania potraw. Regionalne produkty muszą być związane z określonym obszarem geograficznym, charakteryzować się szczególnymi cechami, często wynikającymi ze specyficznych warunków klimatycznych i glebowych regionu, z którego pochodzą. Powinny być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi metodami, wywodzić się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów oraz powinny być od dawna znane w okolicy.
 
Produkty będą oceniane w następujących kategoriach:
 
I. Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego
Podkategorie:
 1. Produkty i przetwory mięsne
 2. Produkty i przetwory z ryb
 3. Produkty mleczne
 4. Miody

II. Produkty regionalne pochodzenia roślinnego
Podkategorie:

 1. Przetwory owocowe
 2. Przetwory warzywne
 3. Produkty zbożowe
 4. Wyroby cukiernicze
III. Napoje regionalne
Podkategorie:
 1. Napoje bezalkoholowe
 2. Napoje alkoholowe
 
Zgłoszenie udziału należy przesyłać na formularzu e-mailem: rafal.serej@lubelskie.pl lub na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Rolnictwa i Środowiska, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin. Termin nadsyłania zgłoszeń 17 lipca 2019 roku.
 
Powrót