Tutaj jesteś Aktualności Rozwój kompetencji cyfrowych...

Aktualności

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wólka

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wólka

14.06.2019
Masz 25 lat lub więcej? Mieszkasz na terenie gminy Wólka? Chcesz podnieść swoje kompetencje cyfrowe? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Gminę Wólka w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wólka”.
GRUPA DOCELOWA: Osoby, które ukończyły 25 rok życia, zamieszkujące na terenie gminy Wólka, które chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Dodatkowo w projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące inną gminę z terenu województwa lubelskiego, o ile oświadczą, że nie biorą udziału w analogicznych projektach w innych gminach.
 
W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNIE OFERUJEMY:
 
Szkolenia z zakresu:
„Rodzic w Internecie”: moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.
 
„Mój biznes w sieci”: moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik nauczy się jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców.
 
„Moje finanse i transakcje w sieci”: moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystując sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty -wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.
 
„Działam w sieciach społecznościowych”: moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
 
„Tworzę własną stronę internetową(blog)” moduł przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
 
„Rolnik w sieci” moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi(np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR –docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS –docelowo PIBŻ.
 
„Kultura w sieci” moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka –Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.
 
  • Materiały szkoleniowe
  • Poczęstunek podczas szkoleń
  • Profesjonalną kadrę szkoleniową
  • Terminy szkoleń dostosowane do Państwa preferencji
Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, pokój nr 13 oraz do pobrania poniżej:
 
 
Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, pokój nr 13 (I piętro) lub pod numerem telefonu 81 478 17 69.
 
Numer umowy o powierzenie grantu: 01/8/2019
 
Nazwa Programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 
Oś priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa
 
Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
 
Nazwa projektu grantowego: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”
 
Nazwa mikroprojektu: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wólka”
 
Wydatki kwalifikowalne: 49 800,00 zł
 
Przyznana kwota grantu: 49 800,00 zł
 
logo
 
plakat
Powrót