Tutaj jesteś Aktualności Ankietowe badania rolne

Aktualności

Ankietowe badania rolne

Ankietowe badania rolne

31.05.2019
Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

Więcej informacji na temat badań rolnych, metod realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów znajdziecie Państwo na stronie internetowej GUS:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/

 
 
Ankietowe badania rolne
 
Powrót