Tutaj jesteś Aktualności Uwaga rolnicy!

Aktualności

Uwaga rolnicy!

Uwaga rolnicy!

06.03.2019
Wójt Gminy Wólka informuje, iż termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został wydłużony do dnia 31 marca 2019 roku.
Jednocześnie informuję, że od dnia 1 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zwrot podatku akcyzowego dotyczył oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00. Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22 lutego 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej umożliwia zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w przypadku zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.
 
Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 marca 2019 r. w związku z powyższym od oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 oraz 2710 20 11 do 2710 20 19 po wejściu w życie ww. ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. również będzie przysługiwał zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Powrót