Tutaj jesteś Aktualności Zapraszamy do udziału w spotkaniach...

Aktualności

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych

26.04.2018

Logotypy

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach projektów grantowych (21.05.2018 - 08.06.2018) w zakresie przedsięwzięć:

 • Renowacja zabytków z wyłączeniem obiektów budowlanych - działanie dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
 • Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo – oznakowanie i promocja miejsc ważnych z punktu widzenia walorów obszaru
 • Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące związane z lokalnym dziedzictwem, w tym jego promocja - organizacja zajęć / warsztatów z wykorzystaniem istniejącej bazy świetlicowej.
 • Imprezy i wydarzenia kulturalne promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne -działanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń oraz wydarzeń specyficznych dla obszaru LGD KwL zawartych w LSR
 • wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce
 • Doposażenie zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury poprzez zakup strojów z możliwością podnoszenia kompetencji oraz promocją działalności

zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedstawicieli:

 • organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej
 • kościołów i związków wyznaniowych
 • jednostek sektora finansów publicznych
 • instytucji kultury
Podczas spotkań omówione zostaną następujące zagadnienia:
 • zasady i warunki ubiegania się o pozyskanie grantu;
 • procedury aplikowania o udzielenie wsparcia;
 • dokumentacja konkursowa;
 • zasady oceny i wyboru operacji przez LGD.

Miejsca i terminy spotkań:

Lp. Miejsce spotkania Data Godzina
1 Biuro LGD, Lublin, ul. Narutowicza 37/5 8 maja (wtorek) 15.00
2 Garbów, Remiza „Dom Strażaka” 10 maja (czwartek) 16.30
3 Piotrków Drugi 10, Gminne Centrum Kultury i Promocji 14 maja (poniedziałek) 17.00
4 Bychawa, Bychawskie Centrum Kultury, ul. Piłsudskiego 34 15 maja (wtorek) 16.00
5 Niedrzwica Duża, Urząd Gminy, ul. Lubelska 30, sala konferencyjna. 16 maja (środa) 17.00

 

Przewidywany czas trwania spotkania 3 godziny

Spotkania mają charakter otwarty. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Informujemy również, że istnieje możliwość konsultacji w formie doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracowników biura LGD w siedzibie LGD „Kraina wokół Lublina (ul. Narutowicza 37/5, Lublin)            w godzinach 7:00-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału przed dniem spotkania.

Podczas spotkania omawiane będą zasady wypełniania wniosku o powierzenie grantu w wersji elektronicznej, toteż przydatne będzie zabranie na spotkanie własnego komputera.

Materiał opracowany przez LGD „Kraina wokół Lublina" – www.krainawokollublina.pl
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [676.50 KB]

Powrót