Tutaj jesteś Aktualności Pismo Wójta Gminy Wólka do mieszkańców

Aktualności

Pismo Wójta Gminy Wólka do mieszkańców

Pismo Wójta Gminy Wólka do mieszkańców

13.04.2018
Szanowni Państwo,
 
Apeluję oraz proszę, szczególnie wszystkich mieszkańców, ale również wszystkich przebywających na terenie gminy Wólka o nie śmiecenie i pilnowanie, aby nie śmiecono. Przyszła długo wyczekiwana wiosna i wszyscy chcielibyśmy cieszyć się pięknem otaczającej nas przyrody. Jednak z przykrością muszę stwierdzić, iż od lat walczymy z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu naszej gminy - w szczególności terenu dróg gruntowych, lasów, rowów oraz poboczy.
 
Mając na względzie estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców bądźmy świadomi i nie wywoźmy odpadów do lasów czy też nie wyrzucajmy ich do przydrożnych rowów. Zabronione jest także spalanie ich w domowych piecach. Proszę mieć świadomość, iż wszystkie te działania zagrażają nam samym, naszym dzieciom, wnukom, przyrodzie i środowisku, w którym żyjemy.
 
 
Przypominam, iż każdy mieszkaniec gminy Wólka może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym.
 
 
Ponadto przypominam, iż na osiedlu Borek, przy boisku Orlik funkcjonuje PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK), który jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 oraz w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00.

Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do PSZOK-u odpady, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Do punktu można przywieźć następujące frakcje odpadów: papier, tektura oraz opakowania z papieru i tektury, metale oraz opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, szkło oraz opakowania ze szkła, odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone, przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, meble i inne odpady wielkogabarytowe. W punkcie nie jest przyjmowana frakcja zmieszana.

Poniższe zdjęcia niestety pochodzą z terenu naszej gminy. Śmieci zalegają m. in. na trasach turystycznych, które odwiedzają w wolnym czasie w celach rekreacyjnych nasi mieszkańcy czy też turyści. Oczywiście tereny te powinny być naszą wizytówką, a niestety straszą swoim widokiem.

Pomimo, iż odpady w większości przypadków znajdują się na działkach prywatnych, niebędących własnością gminy Wólka, w trosce o jej estetyczny wygląd, ale przede wszystkim o zdrowie nas wszystkich, są one systematycznie sprzątane przez naszych pracowników. Okazuje się jednak, iż jest to „syzyfowa praca”, gdyż odpady stale są wywożone w niedozwolone miejsca i choćbyśmy zaangażowali wszystkich pracowników- nie jesteśmy w stanie opanować tego procederu. Należy przy tej okazji zaznaczyć, że usuwanie dzikich wysypisk w 100% obciąża budżet naszej gminy, czyli kieszenie nas wszystkich.

Ponadto jako gmina organizujemy różnego rodzaju akcje społeczne na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska. W związku z obchodzonym 22 kwietnia Światowym Dniem Ziemi, we współpracy z tutejszym środowiskiem harcerskim, w dniu 21 kwietnia br. organizujemy sprzątanie naszej gminy. Gorąco zapraszam wszystkich Mieszkańców do włączenia się w naszą akcję. Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.wolka.pl.

Apeluję do Państwa- nie przechodźmy obojętnie obok porzuconych śmieci, gdyż każdy z nas chce mieszkać w ładnym, czystym i schludnym miejscu. Dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w Naszej Gminie. Zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom majątek w postaci czystych lasów, rzek i przede wszystkim pięknej przyrody.

Jak powiedział Mahatma Gandhi –Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie”. Każdy z nas powinien zastanowić się, co należy zrobić, aby poprawić stan otaczającego go środowiska.

Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci proszony jest o natychmiastowy kontakt z Policją:

– Dzielnicowy mł. asp. Tomasz PETELA kom. 695 021 817 lub 997

– Dzielnicowy mł. asp. Aneta MALESA kom. 695 021 823 lub 997

Należy pamiętać, że za nielegalny wywóz śmieci można otrzymać mandat do 500 zł.


PAMIĘTAJMY, IŻ DBAJĄC O ŚRODOWISKO DBAMY O NASZE WSPÓLNE DOBRO!

 

 

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Wólka 
/-/ 
Edwin Gortat 

 

 

Pismo Wójta Gminy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [216.09 KB]

Powrót