Tutaj jesteś Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do...

Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Wólka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Wólka

14.11.2017

1) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 84/2 obręb Świdnik Mały Kw LU1l/00172917/5

Pow. nieruch. przeznaczonej do wydzierżawienia - 1004 m2
Opis nieruch. - nieruchomość zabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej Wólka - Świdnik Duży.
Dzierżawiona powierzchnia stanowi ogród przydomowy budynku mieszkalnego wynajmowanego przez dzierżawcę na podstawie odrębnej umowy.
Dziaka . wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Dostępne media - energia, woda, kanalizacja, woda.
Przeznaczenie - teren zabudowy zagrodowej -MR.
Opłaty z tytułu dzierżawy
Wysokość czynszu - 60,00zł. brutto rocznie oraz podatek od nieruchomości za dzierżawioną powierzchnię


2) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 1169/1 obręb Bystrzyca Kw LU11/00097787/4

Pow. nieruch. przeznaczonej do wydzierżawienia - 1,0100 ha
Opis nieruch. - rolna , bez dostępu do drogi publicznej położona w kompleksie łąk. Dzierżawiona powierzchnia stanowi łąkę
Dziaka . wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Dostępne media - energia, woda, kanalizacja, woda.
Przeznaczenie - teren łąk i pastwisk - RZ.
Opłaty z tytułu dzierżawy
Wysokość czynszu - 170,00zł. brutto rocznie oraz podatek rolny za dzierżawioną powierzchnię

Forma dzierżawy - tryb bezprzetargowy dla dotychczasowego dzierżawcy. Okres dzierżawy - 5 lat. 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości upływa dn. 29 grudnia 2017r. 

Dodatkowe informacje UG Wólka pok.25 tel.81 478 17 63 w godz. 8.00-15.00. 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiących własność Gminy Wólka , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [293.58 KB]

Powrót