Tutaj jesteś Aktualności Konkurs planistyczny dla dzieci i...

Aktualności

Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży

Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży

01.05.2017
Gmina Wólka oraz Fundacja Inicjatyw Menadżerskich zapraszają dzieci i młodzież ze szkół z terenu Gminy Wólka do udziału w konkursie "Planning for real. Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży".

Celem Konkursu jest pobudzenie młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Wólka do zasięgnięcia i wyrażania opinii zarówno w kwestiach bardzo małych i lokalnych np. planowanie szlaków rowerowych i placów zabaw, jak i nieco szerszych tj. planowanie strategiczne obejmujące rozwój nieco większych obszarów oraz uświadomienie roli społeczności lokalnej w aktywnym kształtowaniu polityki przestrzeni, w której na co dzień żyją.

 

Prace konkursowe mają mieć jednoznaczny związek z obszarem Gminy Wólka, jako miejscem zamieszkania i/lub edukacji uczestników oraz nawiązywać do tematyki związanej z planowaniem przestrzennym.

 

Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej jego wyobrażenie w jaki sposób można najlepiej zagospodarować przestrzeń w najbliższej okolicy - „Gmina Wólka w przyszłości”- ciekawe miejsce, obiekt itp.

 

Więcej informacji na temat konkursu znajdą Państwo w Regulaminie konkursu.

 

Termin składania prac konkursowych od 10 maja 2017 do 15 września 2017 r.

 

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie, Gmina Wólka jest jednym z partnerów projektu.

 

Załączniki:

 

REGULAMIN KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA PLANNING FOR REAL [pdf, 437kb]

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót