Tutaj jesteś Aktualności Projekt - Lokalny Program...

Aktualności

Projekt  -  Lokalny Program Rewitalizacji

Projekt - Lokalny Program Rewitalizacji

20.07.2017
Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach rewitalizacji, które zostaną wpisane do LPR mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

 

Mając na względzie powyższe zachęcamy do zgłaszania uwag do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wólka na lata 2017 – 2022.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie do 05.08.2017 r.

  • w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy

  • w Biurze Podawczym (parter) w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wólka na lata 2016 - 2022 będzie w okresie konsultacji dostępny na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wólka oraz w Urzędzie Gminy w pokoju 25 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 
Projekt - Lokalny Program Rewitalizacji [pdf, 2,4MB]
Powrót