Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienienie o XXXII sesji Rady...

Aktualności

Zawiadomienienie o XXXII sesji Rady Gminy - 28.04.2017

Zawiadomienienie o XXXII sesji Rady Gminy - 28.04.2017

18.04.2017
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz. U z 2016r. poz.446 z późn.zm) zawiadamiam, że na dzień, 28 kwietnia 2017 r.(piątek) godz. 16.00 zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,

 4. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.

 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.

 6. Ocena zasobów pomocy społecznej,

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dydaktycznych dla kadry kierowniczej,

 2. zmian w budżecie gminy na 2017 r.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 2. Wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.


Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Budżetowa na dzień  27.04.2017 r. godz. 8.00

 2. Komisja Samorządu i Oświaty na dzień 27.04.2017 r. godz. 8.30Informacja :

Na podstawie art. 25 ust 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy

 Zawiadomienienie o XXXII sesji Rady Gminy - 28.04.2017 [pdf, 227 KB]
Powrót