Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie w spr. zwołania sesji...

Aktualności

Zawiadomienie w spr. zwołania sesji Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie w spr. zwołania sesji Rady Gminy Wólka

21.12.2016
na dzień 28 grudnia 2016 r. (środa) godz. 16.00.

Jakubowice Murowane, dnia 14 grudnia2016 r.

Przewodniczący

Rady Gminy Wólka

 

RG.0052.27.2016                                                                  Pan/Pani

                                                                                              ……………………………….

                                                                                              ……………………………….

                                                                                              ……………………………….

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 stawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(tj. Dz. U z 2016, poz.446, z póź.zm. ) zawiadamiam, że na dzień 28 grudnia 2016 r.(środa)
godz. 16.00,
zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 listopada 2016 r.
  4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 grudnia 2016 r.
  5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
  6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
  7. Interpelacje i zapytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1. miany uchwały Nr XLIX/303/14 Rady Gminy Wólka z dnia 7 listopada 2014 r, w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka w jej granicach administracyjnych,
    2. zmiany w budżecie gminy na rok 2016,
    3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  9. 9.      Przyjęcie planu budżetu na 2017 r.
    1. przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Wólka na 2017 r.
    2. dyskusja – opinie stałych Komisji Rady Gminy Wólka, na temat projektu budżetu na 2017 r.
    3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.
    4. przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
    5. dyskusja – opinie stałych Komisji Rady Gminy Wólka, na temat wieloletniej prognozy finansowej,
    6. podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

VERTE

Ustalam posiedzenia Komisji;

  1. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 28.12.2016 r. godz. 15.20
  2. Komisja Budżetowa na dzień  28.12.2016 r. godz. 15.30

Po zakończeniu obrad odbędzie się spotkanie okolicznościowe, kończące 2016 rok.

 

Zawiadomienie w spr. zwołania sesji Rady Gminy Wólka [plik pdf, rozmiar 310kb]

 

Powrót