Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie w spr. zwołania sesji...

Aktualności

Zawiadomienie w spr. zwołania sesji Rady Gminy Wólka

Zawiadomienie w spr. zwołania sesji Rady Gminy Wólka

21.12.2016
na dzień 28 grudnia 2016 r. (środa) godz. 16.00.

Jakubowice Murowane, dnia 14 grudnia2016 r.

Przewodniczący

Rady Gminy Wólka

 

RG.0052.27.2016                                                                  Pan/Pani

                                                                                              ……………………………….

                                                                                              ……………………………….

                                                                                              ……………………………….

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 stawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(tj. Dz. U z 2016, poz.446, z póź.zm. ) zawiadamiam, że na dzień 28 grudnia 2016 r.(środa)
godz. 16.00,
zwołuję sesję Rady Gminy Wólka, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 listopada 2016 r.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 grudnia 2016 r.
 5. Informacja Wójta z realizacji uchwał i wniosków.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wólka i Przewodniczących stałych komisji Rady o pracy między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. miany uchwały Nr XLIX/303/14 Rady Gminy Wólka z dnia 7 listopada 2014 r, w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka w jej granicach administracyjnych,
  2. zmiany w budżecie gminy na rok 2016,
  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. 9.      Przyjęcie planu budżetu na 2017 r.
  1. przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Wólka na 2017 r.
  2. dyskusja – opinie stałych Komisji Rady Gminy Wólka, na temat projektu budżetu na 2017 r.
  3. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 r.
  4. przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej,
  5. dyskusja – opinie stałych Komisji Rady Gminy Wólka, na temat wieloletniej prognozy finansowej,
  6. podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

 

VERTE

Ustalam posiedzenia Komisji;

 1. Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 28.12.2016 r. godz. 15.20
 2. Komisja Budżetowa na dzień  28.12.2016 r. godz. 15.30

Po zakończeniu obrad odbędzie się spotkanie okolicznościowe, kończące 2016 rok.

 

Zawiadomienie w spr. zwołania sesji Rady Gminy Wólka [plik pdf, rozmiar 310kb]

 

Powrót