Tutaj jesteś Aktualności Zaproszenie na konferencje „Praca z...

Aktualności

Zaproszenie na konferencje „Praca z azbestem – aspekty zdrowotne, prawne i środowiskowe”.

Zaproszenie na konferencje „Praca z azbestem – aspekty zdrowotne, prawne i środowiskowe”.

07.11.2016
Mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Konferencji organizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie w partnerstwie z Województwem Lubelskim oraz Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej pod hasłem „Praca z azbestem – aspekty zdrowotne, prawne i środowiskowe”.

Konferencja odbędzie się 22 listopada 2016 roku w Auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej w Lublinie przy ulicy Nadbystrzyckiej 40.

Celem konferencji jest popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń związanych z azbestem oraz wymagań wynikających z przepisów bhp przy usuwaniu wyrobów azbestowych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 2008 roku azbest ma zostać całkowicie usunięty do 2032 roku. Kontrole Inspekcji Pracy, zwłaszcza małych firm, wskazują na liczne nieprawidłowości przy usuwaniu azbestu. Widzimy duże zapotrzebowanie na przekazywanie wiedzy oraz wymianę doświadczeń celem bezpieczniejszego oraz zgodnego z prawem prowadzenia prac związanych
z usuwaniem azbestu.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli firm zajmujących się usuwaniem wyrobów zawierających azbest, przedstawicieli gmin, których dotyka ten problem, odbiorców indywidualnych oraz przedstawicieli urzędów zajmujących się problematyką usuwania wyrobów azbestowych.

Konferencję Patronatami Honorowymi objęli: Pan Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Pan Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Pan Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym Telewizji Polskiej S.A. oddział
w Lublinie, Polskiego Radia Lublin oraz Dziennika Wschodniego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnictwo należy zgłosić na adres prewencja@lublin.pip.gov.pl do 16 listopada br. wpisując nazwę zakładu pracy, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe. 

Odbiorcy konferencji otrzymają zaświadczenia uczestnictwa.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jesteśmy przekonani, iż nasze zaproszenie spotka się z Państwa zainteresowaniem.

 

Włodzimierz Biaduń

Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie 

Sławomir Sosnowski

Marszałek Województwa Lubelskiego

dr hab. inż. Bogusław Szmygin, prof. PL

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

 

Załączniki:

Powrót