Tutaj jesteś Aktualności Polski Instytut Rozwoju organizuje...

Aktualności

Polski Instytut Rozwoju organizuje półkolonie dla dzieci w wieku 6-16 lat

Polski Instytut Rozwoju organizuje półkolonie dla dzieci w wieku 6-16 lat

29.07.2016
których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone 
w pełnym zakresie/jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalne oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie/lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

w dniach:  08-08.2016 r. – 19.08.2016 r.

 

w programie min.:

  • Farma Iluzji, 
  • Wycieczka do Kazimierza Dolnego,
  • Słoneczny Wrotków, 
  • Park zwierząt w Wojciechowie,
  • Festyn rodzinny na zakończenie

Gwarantujemy:

  • Opiekę kadry pedagogicznej
  • Transport
  • Ubezpieczenie
  • Program kulturalno- oświatowy
  • II śniadanie i obiad

Z A P R A S Z A M Y ! ! !

 

Zapisy i informacji udziela:   

Elżbieta Skiba tel. 723333603

Renata Antoszek  tel. 790-696-909

 

Odpłatność:

120 zł (dla ubezpieczonych w KRUS)

420 zł (pełnopłatne)

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie wynikających z nieprzewidywalności pogody lub z przyczyn niezależnych od organizatora

Powrót