Tutaj jesteś Aktualności Informacja z dn. 26.01.2016 Wójta...

Aktualności

Informacja z dn. 26.01.2016 Wójta Gminy Wólka w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Informacja z dn. 26.01.2016 Wójta Gminy Wólka w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

26.01.2016

UWAGA ROLNICY!

Wójt Gminy Wólka przypomina, że:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien: 

 

  • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,

  • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

 

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra, z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. 

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. 

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Wniosek o zwrot oleju napędowego używanego do produkcji rolnej można pobrać w poradniku interesanta w zakładce podatki i opłaty

Powrót