Tutaj jesteś Aktualności Absolutorium za 2014 rok dla Wójta...

Aktualności

Absolutorium za 2014 rok dla Wójta Gminy Wólka

Absolutorium za 2014 rok dla Wójta Gminy Wólka

20.07.2015
Podczas obrad X Sesji Rady Gminy Wólka, która odbyła się dnia 26 czerwca 2015 r., Radni po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z wykonania budżetu oraz opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wólka, jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 rok.

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń  w imieniu swoim i Rady Gminy oraz pozostałych uczestników obrad pogratulował Wójtowi.

Wójt podziękował za udzielone mu absolutorium oraz za dobrą i owocną współpracę z radnymi, sołtysami oraz pracownikami Urzędu.

 

Powrót