Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie z dn. 20.05.2015 o wykazie...

Aktualności

Ogłoszenie z dn. 20.05.2015 o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie z dn. 20.05.2015 o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

20.05.2015
stanowiących własność Gminy Wólka

 

 

 


WYKAZ 

 

         nieruchomości   przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej

         własność Gminy Wólka  

                                            

1) Oznaczenie nieruch. - dz.nr 1228/3 obrębTurka Kw  LU1I/00180459/5 

Pow. nieruch.  – 270 m2

Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowanych ,  bez dostępu do drogi publicznej.. 

Działka o kształcie wydłużonego  prostokąta, ze względu na usytuowanie oraz powierzchnię bez możliwości samoistnego zagospodarowania.

Dziaka . niezagospodarowana, wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Dostępne media – energia, woda, kanalizacja, woda , gaz zlokalizowane na działkach sąsiednich.

Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  MN, 

w części położona w strefie ochrony archeologicznej.

Termin  zagospodarowania – 5 lat.

Cena nieruchomości – 23.550,00zł.  netto

Forma sprzedaży – przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

                                                         

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje  pierwszeństwo

 w nabyciu w/w  nieruchomości upływa dn. 3 lipca 2015r. 

      

      

Dodatkowe informacje UG Wólka pok.25  tel.751-00-60 wewn.40 w godz. 8.00-15.00.

Powrót