Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z...

Aktualności

Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka  z dn. 9 lipca 2014 r.

Zawiadomienie Wójta Gminy Wólka z dn. 9 lipca 2014 r.

09.07.2014
RI.6220.2.5.2014.JK

 


Działając na podstawie art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) informuję, że w Urzędzie Gminy Wólka prowadzone było postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin SA w miejscowości Świdnik Duży, gm. Wólka, na odcinku III od km rob. 0+737,90 do km rob. 2+613,05 o łącznej długości 1,875 km, planowanego do realizacji przez Gminę Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin.

W związku z faktem, iż postępowanie dobiega końca, informuję strony o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w niniejszej sprawie i wypowiedzenia się, co do jego treści. W związku z powyższym z całością zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin, pokój nr 23, II p., w godzinach 7:30-15:30 w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego pisma.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna w niniejszej sprawie. 

Powrót