Tutaj jesteś Aktualności Projekt - Społeczeństwo to także Ty

Aktualności

Projekt - Społeczeństwo to także Ty

Projekt - Społeczeństwo to także Ty

16.04.2014
Stowarzyszenie Penitencjarne “Patronat” Oddział w Warszawie od 1 marca 2014 roku realizuje projekt “Społeczeństwo to także Ty” finansowany ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Społeczeństwo to także Ty to program kompleksowej pomocy dla osób wykluczonych społecznie – osób bezdomnych i ubogich opuszczających jednostki penitencjarne z całego kraju.

Celem jego realizacji jest stworzenie warunków niezbędnych do poprawnego odnalezienia się w społeczeństwie oraz podjęcia prawidłowych ról społecznych przez beneficjentów programu. W ramach projektu prowadzimy Ośrodek dla bezdomnych mężczyzn opuszczających jednostki penitencjarne oraz realizujemy bezpłatne poradnictwo prawne. Ośrodek Readaptacji Społecznej „Dom Patronatu” funkcjonuje od 1993 roku. Do Ośrodka przyjmowani są bezdomni mężczyźni, którzy w ciągu 6 miesięcy przed zgłoszeniem opuścili Zakład Karny lub Areszt Śledczy. Maksymalny pobyt w Ośrodku wynosi dwa lata (długość pobytu uwarunkowana jest realizacją kontraktu oraz indywidualną sytuacją życiową mieszkańca). Jest to czas, w którym mieszkańcy podejmują różne działania zmierzające do rozwiązania najistotniejszych problemów – wyjście z bezdomności, podjęcie pracy, ponowne nawiązanie relacji z rodziną, poprawa sytuacji prawnej – zadania wykonywane są w oparciu o Indywidualnie zawierane Kontrakty. W Ośrodku mieszkańcy mogą liczyć na pomoc i wsparcie wychowawcy oraz pracownika socjalnego, którzy świadczą pomoc w realizacji najważniejszych zadań, kierują do odpowiednich instytucji.

Ośrodek oferuje także zakwaterowanie, ciepły posiłek, a także pomoc prawną i socjalną.

W Punkcie Porad Prawnych dyżury prawników odbywają się we wtorki w godzinach od 17 do 19 oraz czwartki w godzinach od 18 – 20. Na bezpośrednie konsultacje można umawiać się telefonicznie dzwoniąc pod numer 22 813 22 15 lub 22 827 55 86. Porady udzielane są także telefonicznie, mailowo (adres e-amil: porady.patronat@gmail.com) jak również korespondencyjnie. Listy do prawników prosimy kierować na adres ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa.

Ponadto Stowarzyszenie prowadzi Punkt Pomocy Postpenitencjarnej, w której osoby zwalniane z Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych mogą liczyć na doraźną pomoc rzeczową – żywność, odzież, środki czystości itp. Punkt Pomocy Postpenitencjarnej czynny jest w poniedziałki i wtorki w godz. 10-12 oraz soboty w godz. 11 – 13. Punkt działa w Warszawie przy ul. Siennickiej 48.

 

Powrót