Tutaj jesteś Aktualności Uwaga właściciele czworonogów!

Aktualności

Uwaga właściciele czworonogów!

Uwaga właściciele czworonogów!

30.01.2014
W związku z art. 10a, ust.1. pkt. 3 ustawy z dnia21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 poz. 856) informuję, iż zabrania się: puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

 


Zakaz ten, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Ponadto informuję, iż art. 77 Kodeksu wykroczeń z dnia 20 maja 1971r. (Dz. U. z 1971r. Nr 12, poz. 114) mówi, że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250zł albo karze nagany.

Powrót