Tutaj jesteś Aktualności Ogłaszamy kolejny nabór na wizytę...

Aktualności

Ogłaszamy kolejny nabór na wizytę studyjną do Szwajcarii w dniach od 7 do 12 października 2013

Ogłaszamy kolejny nabór na wizytę studyjną do Szwajcarii w dniach od 7 do 12 października 2013

08.08.2013
Informujemy, że Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach programu: „Marka lokalna szansa rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

 


 

Informujemy, że Zespół Szkoleniowo – Doradczy im. Jana III Sobieskiego funkcjonujący w ramach programu: „Marka lokalna szansa rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

ogłasza nabór uczestników na: 

wizytę studyjną do Szwajcarii – Region Lavaux, która odbędzie się w dniach od 7 do 12 października 2013 r. Rekrutacja będzie trwała w okresie od 12 sierpnia do 2 września 2013 roku. 

Osobami uprawnionymi do udziału w wizytach studyjnych w ramach powyższego programu są osoby zamieszkałe na obszarze sześciu gmin – Partnerów Programu: Piaski, Gorzków, Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Rybczewice zamierzające podjąć działalność gospodarczą lub/i przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele istniejących podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę na terenie w/w gmin oraz przedstawiciele samorządów terytorialnych z terenu sześciu gmin. 

Zgłoszenia do uczestnictwa w wizytach studyjnych dokonuje się poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionego Formularza Rekrutacyjnego wraz z wymaganymi Załącznikami do wybranego Biura Partnera Programu. Dokumenty dostarczone drogą pocztową powinny wpłynąć nie później niż w ostatnim dniu rekrutacji (decyduje data dostarczenia). 

Dane teleadresowe Partnerów Programu: 

a) Gmina Mełgiew - ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew 

b) Gmina Spiczyn - Zawieprzyce 121, 21-077 Spiczyn 

c) Gmina Wólka - Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62 

d) Gmina Rybczewice - Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice 

e) Gmina Piaski - ul. Lubelska 80, 21-050 Piaski 

f) Gmina Gorzków - ul. Główna 9, 22-315 Gorzków Osada 

Koperta z Formularzem Rekrutacyjnym wraz Załącznikami powinna zawierać dopisek „Formularz Rekrutacyjny - udział w szkoleniach i wizytach studyjnych w ramach programu Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”. 

Załączniki: 

1. Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w zakresie szkoleń i wizyt studyjnych 

2. Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami 

Powrót