Tutaj jesteś Aktualności WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA czternaste...

Aktualności

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA  czternaste ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA czternaste ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

06.05.2013
WÓJT GMINY WÓLKA OGŁASZA CZTERNASTE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY WÓLKA POLOŻONYCH W ŁUSZCZOWIE DRUGIM

Wszystkie działki oferowane w przetargu położone są w obrębie ewidencyjnym Łuszczów Drugi gm. Wólka, X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie prowadzi dla nich księgę wieczystą pod nr KW LU1I/00090312/5.

Działka przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

1)dz. nr 821/50,pow. 1522m2

cena – 52.000,00zł. netto

wadium – 5.500,00zł.

Pierwszy przetarg odbył się 15 października 2010r.

Drugi przetarg odbył się 20 grudnia 2010r.Trzeci przetarg odbył się 03 marca 2011r.

Czwarty przetarg odbył się 16 maja 2011r.Piąty przetarg odbył się 25 lipca 2011r.

Szósty przetarg odbył się 04 października 2011r.

Siódmy przetarg odbył się 19 grudnia 2011r. Ósmy przetarg odbył się 19 marca 2012r.

Dziewiąty przetarg odbył się 28 maja 2012r.

Dziesiąty przetarg odbył się 04 września 2012r.

Jedenasty przetarg odbył się 13 listopada 2012r.

Dwunasty przetarg odbył się 23 stycznia 2013r.

Trzynasty przetarg odbył się 04 kwietnia 2013r.

 

Działka przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zielenią towarzyszącą obiektom budowlanym

1)dz. nr 821/65 o pow.1222 m2

cena- 37.500,00zł netto

wadium-4.000,00zł.

Pierwszy przetarg odbył się 15 października 2010r.

Drugi przetarg odbył się 21 grudnia 2010r.Trzeci przetarg odbył się 04 marca 2011r.

Czwarty przetarg odbył się 17 maja 2011r. Piąty przetarg odbył się 26 lipca 2011r.

Szósty przetarg odbył się 11 października 2011r.

Siódmy przetarg odbył się 20 grudnia 2011r. Ósmy przetarg odbył się 20 marca 2012r.

Dziewiąty przetarg odbył się 29 maja 2012r.

Dziesiąty przetarg odbył się 05 września 2012r.

Jedenasty przetarg odbył się 14 listopada 2012r.

Dwunasty przetarg odbył się 24 stycznia 2013r,

Trzynasty przetarg odbył się 04 kwietnia 2013r.Przetarg odbędzie się dnia 11 czerwca 2013r. o godz9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wólka Jakubowice Murowane 8 pok.22 w kolejności licytowania jak wyżej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium gotówką w podanej wyżej wysokości na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do 07 czerwca 2013r.


Informacje ogólne:

Wszystkie działki płożone są w jednym kompleksie działek budowlanych, przy utwardzonej drodze powiatowej Łuszczów Janowice, blisko centrum miejscowości (szkoła podstawowa, sklep, przychodnia zdrowia, apteka) w pobliżu drogi krajowej Lublin Łęczna, są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich. Połączenie działek z drogą publiczną odbywać się będzie poprzez wydzielona w tym celu drogę gminną.

Dostępne uzbrojenie dla wszystkich działek to: w, e, t.

Termin zagospodarowania nieruchomości to 5 lat od daty zakupu.

W wyznaczonym terminie nie złożono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu oferowanych nieruchomości .

Żadna z działek oferowanych do sprzedaży nie jest obciążona na rzecz osób trzecich ani nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Nabywcy nieruchomości wyłonieni w w/w przetargach pokrywają koszty geodezyjnego wyznaczenia działek w terenie oraz koszty notarialne i wieczystoksięgowe.

Nabywcom , którzy w wyznaczonym terminie nie uiszczą wylicytowanej ceny powiększonej o 23% podatku VAT oraz nie stawią się w wyznaczonym przez Zbywającego miejscu i terminie celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje roszczenie o jej nabycie, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

  • Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 24 tel.751-00-60 w.40 w godz.8.00 – 15.00

W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Wólka może odwołać ogłoszone przetargi. 

Powrót