Tutaj jesteś Aktualności Informacja o wynikach przetargów na...

Aktualności

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości z dn. 4 kwietnia 2013 r,

Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości z dn. 4 kwietnia 2013 r,

04.04.2013
Urząd Gminy Wólka informuje, że trzynaste ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż n/w działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Łuszczów Drugi, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I 00090312/5 organizowane w Urzędzie Gminy Wólka w dniu 04 kwietnia 2013r. przebiegały następująco:

a)
z powodu braku wpłaty wadium w określonym terminie i wysokości zakończył się wynikiem negatywnym dla działki nr 821/50 o pow.1522 m 2 oferowanej w cenie netto 47.00,00zl.

b)
Działka nr 821/48 pow. 9902 m2  - cena wywoławcza netto 30 000,00zł. została sprzedana poprzez jedno postąpienie osobie która jako jedyna wpłaciła wadium na jej zakup tj. P. Czesławowi Bobel  za cenę netto 30 300zł.

c)
Działka nr 821/46  pow.2753 m2 – cena wywoławcza 73 000zł. została sprzedana poprzez jedno postąpienie osobie, która jako jedyna wpłaciła wadium na jej zakup  tj. P. Agnieszce Charkiewicz   za cenę 73 730 zł.

d)
Działka nr 821/47 pow. 2067 m - cena wywoławcza netto 61 000,00zł., na którą wpłacono dwa wadia została sprzedana w wyniku kolejnych  postąpień  P. Bartłomiejowi Krzysztofowi Gruszeckiemu  za cenę netto 64 050zł. Drugiemu uczestnikowi wadium zostało zwrócone.

e)
Działka nr 821/56  pow.2007 m2 – cena wywoławcza 59 000zł. została sprzedana w wyniku kolejnych postąpień P. Robertowi Lewczykowi za cenę 73 000 zł.


Drugiemu uczestnikowi oraz osobie, która wpłaciła wadium jednak nie uczestniczyła w przetargu wadia zostały zwrócone

Na zakup działki  nr 821/65  pow.1222 cena wywoławcza  - 34 000zł. wpłacono jedno  wadium, jednak wpłacający nie dając postąpienie zrezygnował z przetargu.

Wszystkie oferowane działki nie są obciążone na rzecz osób trzecich oraz nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.


Powrót