Tutaj jesteś Aktualności Ogłoszenie o przetargu: Przetarg...

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu: Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy

Ogłoszenie o przetargu: Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy

28.11.2012

WÓJT GMINY WÓLKA
Ogłasza

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy

 

Nieruchomość objęta przetargiem oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obrębu Turka nr 2631 o pow. 568 m2, Turka ul. Malinowa  Kw LU1I/00103450/9

  • Nieruchomość niezabudowana, położona przy drodze krajowej nr 82 Lublin - Włodawa oraz utwardzonej drodze gminnej, zlokalizowana w obszarze zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej – osiedle mieszkaniowe BOREK, niezagospodarowana, w ulicy media: eN, w, g. t i ks, wolna od obciążeń oraz zobowiązań na rzecz osób trzecich, przeznaczona pod teren usług komercyjnych (w tym stacje paliw) oraz linie średniego napięcia ze strefą uciążliwości  - w likwidacji częściowo położona w obszarze obserwacji archeologicznej.
  • Działka oferowana w przetargu w nowoopracowywanym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona będzie pod zabudowę wielorodzinną – przewidywany termin uchwalenia nowego planu IV kwartał 2013 r.

Cena wywoławcza – 550.000,00 zł. netto

Wadium w wys. – 55.000,00 zł.

Termin zagospodarowania nieruchomości – 3 lata od dnia zakupu.


Pierwszy przetarg odbył się  12 lipca 2012 r.

Drugi przetarg odbył się  23 października 2012 r.

 

W wyznaczonym terminie nie złożono wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się dn. 30 stycznia 2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie UG Wólka .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpływ wadium gotówką w podanej wysokości  na konto BPS S.A.O/Lublin Filia Wólka nr 72 1930 1709 2003 0060 0095 0016. Wadium winno wpłynąć na konto Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2013 r.

Nabywca nieruchomości wyłoniony w przetargu pokrywa koszty jej geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i opłat wieczystoksięgowych.

 Nabywcy, który w wyznaczonym terminie nie uiści wylicytowanej ceny powiększonej o 23% podatek VAT , oraz nie stawi się w wyznaczonym przez Wójta Gminy miejscu celem zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości nie przysługuje  roszczenie o jej nabycie , a wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Wólka może odwołać przetarg w uzasadnionym przypadku.

 

Dodatkowe informacje: UG Wólka pok. 24 tel. 751-00-60 w. 40 w godz. 8.00 – 15.00.

Powrót