Tutaj jesteś Aktualności Dofinansowanie w pierwszym naborze...

Aktualności

Dofinansowanie w pierwszym naborze wniosków na Targowiska stałe Mój Rynek dla Gminy Wólka

Dofinansowanie w pierwszym naborze wniosków na Targowiska stałe Mój Rynek dla Gminy Wólka

27.07.2012
20.07.2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie przy ul. Stefczyka w Sali konferencyjnej nastąpiło uroczyste wręczenie umowy o przyznanie pomocy przez Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana i Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego.

Dofinansowanie w pierwszym naborze wniosków na Targowiska stałe - „Mój Rynek” w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” otrzymała Gmina Wólka jako jedna z 17 gmin Województwa Lubelskiego które podpisały umowy o przyznanie Pomocy . Dwie gminy z Powiatu Lubelskiego otrzymały dofinansowanie z pośród 213 gmin województwa lubelskiego.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00323-5921-UM0300357/12 w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Tytuł operacji: Targowisko stałe - „Mój Rynek” m. Turka.

Czas realizacji: 2012 rok.

Miejsce realizacji:  miejscowość Turka Osiedle Borek

Dofinansowanie:  492 058,00 PLN

Całkowita wartość operacji: 814 787,88

Pomoc została poniższą uchwała Zarządu Województwa:

UCHWAŁA NR CXIX/2343/2012

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

z dnia 3 lipca 2012 r.

 

w sprawie zatwierdzenia list operacji w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie

budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

dla naboru przeprowadzonego w dniach

od 20 lutego 2012r. do 23 marca 2012 r.

 

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.), art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64 poz.427 z późn. zm.) oraz §13 ust.6 i §14 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 60 poz.373 z pózn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się listy operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

§ 2.

Wysokość dostępnych środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Powrót