Tutaj jesteś Aktualności Ulotka dla hodowcow utrzymujących świnie

Aktualności

Ulotka dla hodowcow utrzymujących świnie

Ulotka dla hodowcow utrzymujących świnie

31.05.2012
Jeśli Pan/Pani hoduje świnie prosimy o zwrócenie uwagi

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań  i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone  w przepisach Unii Europejskiej  (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344  z późn. zm.)  od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia. Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu. 


Ponadto, w przypadku utrzymywania grupowego loch i loszek powierzchnia kojca przypadająca na jedną sztukę powinna wynosić: 

  1. dla loch - co najmniej 2,25 m2, przy czym nie mniej niż 1,3 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża - otwory odpływowe;
  2. dla loszek po pokryciu - co najmniej 1,64 m2, przy czym nie mniej niż 0,95 m2 powierzchni kojca powinno stanowić stałe podłoże i nie więcej niż 15 % tego podłoża - otwory odpływowe. 


W przypadku utrzymywania loch lub loszek po pokryciu w grupie

  1. do 5 sztuk - powierzchnia kojca, powinna być większa o 10 %; 
  2. powyżej 39 sztuk - powierzchnia kojca może być mniejsza o 10 %. 

Długość każdego z boków kojca powinna wynosić w przypadku grup: 

  1. do 5 sztuk - co najmniej 2,41 m; 
  2. powyżej 5 sztuk - co najmniej 2,81 m. 
Powrót