Tutaj jesteś Aktualności 8 maja - Dzień Bibliotekarza

Aktualności

8 maja - Dzień Bibliotekarza

8 maja - Dzień Bibliotekarza

08.05.2012
8 maja w całym kraju obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.

Z tej okazji Wójt Gminy Wólka, Edwin Gortat, składa wszystkim Bibliotekarzom z terenu gminy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, satysfakcji wykonywanego zawodu oraz wypełnianej ważnej roli społecznej, a także wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw do podejmowania kontaktów z czytelnikami, by propagować książki wśród lokalnej społeczności.

Biblioteki Gminy Wólka

Na terenie Gminy Wólka działają cztery biblioteki publiczne: Gminna Biblioteka Publiczna  w Wólce oraz trzy filie biblioteczne: w Łuszczowie, w Turce i  w Turce os. Borek. W bibliotekach są zatrudnione 4 osoby z wyższym wykształceniem bibliotekarskim oraz księgowa i sprzątaczka. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury. W 1998 roku została wpisana do rejestru instytucji kultury.

Z usług bibliotecznych na terenie całej gminy w roku 2011  skorzystało ogółem 1840 czytelników, którym udostępniony został księgozbiór liczący 31740 woluminów  oraz 17 zbiorów specjalnych. W prenumeracie było razem 52 czasopisma. Wypożyczonych na zewnątrz zostało 32539 książek i czasopism. Liczba udostępnień na miejscu wyniosła 1453 pozycje. Ogółem w ciągu 2011 roku przybyło 1679 nowych woluminów.

Biblioteki gminne oferują czytelnikom bogaty księgozbiór stale uaktualniany, nowości wydawnicze, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży, dorosłych, literaturę polską  i zagraniczną, księgozbiór popularno- naukowy i naukowy, lektury szkolne, opracowania literackie, wydawnictwa encyklopedyczne, zbiory regionalne i dokumenty życia społecznego, bieżące czasopisma. Biblioteki współpracują z gimnazjum, szkołami podstawowymi i przedszkolami naszej gminy.

Powrót