Tutaj jesteś Aktualności Rusza nabór na dofinansowanie do...

Aktualności

Rusza nabór na dofinansowanie do kolektorów słonecznych

Rusza nabór na dofinansowanie do kolektorów słonecznych

28.03.2012
W związku z uzyskaniem informacji, że w najbliższym czasie pojawią się środki z RPO WL na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych, gmina Wólka rozpoczęła opracowanie wniosku aplikacyjnego na w/w inwestycję. Nabór będzie się odbywał w dniach 28 marca do 6 kwietnia 2012 r.

W przypadku uzyskania wsparcia w ramach RPO, niezbędne będzie podpisanie umowy użyczenia instalacji solarnej i wniesienie na wskazane konto ustalonej opłaty. Szacunkowy wkład własny mieszkańca wynosić będzie 15% całkowitych kosztów realizacji zadania. Aby przystąpić do projektu należy złożyć kompletnie wypełnioną deklarację i ankietę oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być realizowana operacja w Urzędzie Gminy Wólka ( Biuro Obsługi Interesanta ).

Nabór będzie się odbywał w dniach 28 marca do 6 kwietnia 2012.                           

Planowane jest zamontowanie 300 sztuk zestawów solarnych na terenie gminy.
O zakwalifikowaniu mieszkańca do udziału w projekcie będzie decydować kolejność wpływu kompletu dokumentów do Urzędu.

Osobą upoważnioną do kontaktu i wyjaśnień jest Pani Agnieszka Szymańska - kontakt tel. (81) 746 48 44 wew. 46.

Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (jeden z poniżej wymienionych): 

  • odpis księgi wieczystej,
  • kserokopia aktu notarialnego,
  • wypis z ewidencji gruntów i budynków.

 

                                                                                                Wójt Gminy Wólka

                                                                                                       Edwin Gortat

 

Pliki do pobrania:

              Ankieta 

Deklaracja

 


Powrót