Tutaj jesteś Aktualności Zawiadomienie o rozbudowie drogi...

Aktualności

Zawiadomienie o rozbudowie drogi powiatowej nr 2101L

Zawiadomienie o rozbudowie drogi powiatowej nr 2101L

16.03.2012
Wykonawca, firma Mota Engil Central Europe S.A. 30-415 Kraków ul. Wadowicka 8W, zawiadamia o rozpoczęciu robót budowlanych związanych z rozbudową drogi powiatowej nr 2101L. Roboty zostaną rozpoczęte od 19.03.2012 r. i będą trwały do 16.11.2012 r.

 

Zawiadomienie dotyczy wykonania robót budowlanych na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2101L Wólka Lubelska – Świdnik Duży – Janowice odcinek w km 0+010,7-1+432,2 i 1+968,8-5+206,4 wraz z zabezpieczeniem lub przebudową urządzeń obcych kolidujących z planowaną inwestycja drogową”.

Zawiadomienie nr 2540/2012 wpłynęło do Biura Podawczego Urzędu Gminy Wólka dnia 15.03.2012 r.

Powrót