Tutaj jesteś Aktualności Przebudowa drogi gminnej Nr 106104L

Aktualności

Przebudowa drogi gminnej Nr 106104L

12.05.2011
Gmina Wólka dnia 24.02.2011 r podpisała z Województwem Lubelskim Umowę o dofinansowanie i dnia 12.05.2011 Aneks nr I do niniejszej umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 106104L” w ramach Osi Priorytetowej V.

INFORMACJA

Gmina Wólka dnia 24.02.2011 r podpisała z Województwem Lubelskim Umowę o dofinansowanie i dnia 12.05.2011 Aneks nr I do niniejszej umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 106104L” w ramach Osi  Priorytetowej V. Transport Działania 5.5: Transport lotniczy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Umowna całkowita wartość projektu to 2 167 704,02 PLN

Umowna kwota dofinansowania to 1 335 000,00 PLN.

Obecnie rozpoczęto rzeczową realizację przedmiotowego projektu.

Powrót