Tutaj jesteś Aktualności WYKAZ

Aktualności

WYKAZ

WYKAZ

29.05.2020
Nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie stanowiących własność Gminy Wólka.
1) Oznaczenie nieruch. - 361/4, 361/5, 361/6 i 361/7 obręb Sobianowice Kw LU1I/00128397/0
Pow . łączna nieruch. - 2000m2
Opis nieruch. – nieruchomość zabudowana budynkiem ujęcia wody, położona w otoczeniu terenów zabudowanych ,obok placówki oświatowej, z dostępem do utwardzonej drogi powiatowej, ok.1,5 km od drogi krajowej nr 82 Lublin -Włodawa.
Działki wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna .
Przeznaczenie – usługi publiczne –UP, teren urządzeń zaopatrzenia w wodę –W, teren strefy wewnętrznej ochrony pośredniej.
 
2) Oznaczenie nieruch. - 309/1 obręb Sobianowice Kw Lu1I/00192667/0
Pow . łączna nieruch. - 719m2
Opis nieruch. – nieruchomość zabudowana pompownią wody, położona w otoczeniu terenów zabudowy jednorodzinnej , z dostępem do utwardzonej drogi powiatowej.
Działka wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna .
Przeznaczenie – mieszkalnictwo rolnicze –MR.
 
3) Oznaczenie nieruch. - 1051/46, 1051/47, 1051/48 i 1051/70 obręb Pliszczyn Kw LU1I/00122865/0
Pow . łączna nieruch. - 786m2
Opis nieruch. – nieruchomość zabudowana pompownią wody, położona w otoczeniu terenów zabudowanych- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , z dostępem do utwardzonej drogi gminnej, ok.180m od drogi ekspresowej –S17.
Działki wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa .
Przeznaczenie – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -MN.
 
4) Oznaczenie nieruch. - 179/2 obręb Wólka Kw Lu1I/00050596/7
Pow . łączna nieruch. - udz. 31/40 z 9000m2
Opis nieruch. – nieruchomość zabudowana punktem pomiarowym przepływu ścieków, położona w otoczeniu terenów zabudowy jednorodzinnej oraz łąk ,
w centrum miejscowości, z dostępem do utwardzonej drogi powiatowej.
Działka wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa i kanalizacyjna .
Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna –MN, teren łąk –ZŁ, działka częściowo w Ekologicznym Systemie Obszarów Chronionych oraz pod przebiegiem napowietrznej linii energetycznej ze strefą uciążliwości.
 
5) Oznaczenie nieruch. - 36/1, 37, 368/1 i 43/2 obręb Wólka Kw LU1I/00110871/8 Kw LU1I/00110872/5
Pow . łączna nieruch. - 6492m2
Opis nieruch. – nieruchomość zabudowana budynkiem ujęcia wody, położona w otoczeniu terenów zabudowanych ,w niedalekim sąsiedztwie punktu poboru gazu z dostępem do utwardzonej drogi gminnej, ok.350m od drogi krajowej nr 82 Lublin -Włodawa.
Działki wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa i kanalizacyjna .
Przeznaczenie – teren urządzeń zaopatrzenia w wodę –W.
 
6) Oznaczenie nieruch. - 329/1 obręb Świdniczek Kw Lu1I/00243821/4
Pow . łączna nieruch. - 55m2
Opis nieruch. – nieruchomość zabudowana przepompownią ścieków, położona w otoczeniu terenów zabudowy jednorodzinnej , z dostępem do utwardzonej drogi powiatowej.
Działka wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa .
Przeznaczenie – uprawy polowe –RP.
 
7) Oznaczenie nieruch. - 436/2 obręb Świdnik Mały Kw Lu1I/00241960/6
Pow . łączna nieruch. - 9m2
Opis nieruch. – nieruchomość zabudowana przepompownią ścieków, położona w otoczeniu terenów zabudowy zagrodowej , z dostępem do utwardzonej drogi powiatowej.
Działka wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa .
Przeznaczenie – teren zabudowy zagrodowej –RM.
 
8) Oznaczenie nieruch. - 41/2 i 41/49 obręb Turka Kw LU1I/00257199/5
Pow . łączna nieruch. - 2056m2
Opis nieruch. – nieruchomość zabudowana budynkiem ujęcia wody, położona w otoczeniu terenów zabudowanych i usługowych ,przy utwardzonej drodze gminnej, ok.1,5 km od drogi krajowej nr 82 Lublin -Włodawa.
Działki wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa i kanalizacyjna .
Przeznaczenie – teren urządzeń zaopatrzenia w wodę –W i teren rolniczy -R.
 
9) Oznaczenie nieruch. - 63/6 obręb Turka Kw Lu1I/00257199/5
Pow . łączna nieruch. - 1872m2
Opis nieruch. – nieruchomość niezabudowana , na działce znajduje się odwiert studni, położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ,
z dostępem do utwardzonej drogi gminnej.
Działka wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa .
Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –MN, napowietrzna linia energetyczna ze strefa uciążliwości , docelowo do likwidacji.
 
10) Oznaczenie nieruch. - 1217/32 obręb Turka Kw Lu1S/00021889/5
Pow . łączna nieruch. - 1280m2
Opis nieruch. – nieruchomość zabudowana budynkiem ujęcia wody , na działce znajduje się odwiert studni wraz ze zbiornikami, położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej i usług komercyjnych, z dostępem do utwardzonej drogi gminnej.
Działka wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna i gazowa .
Przeznaczenie – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –MN, napowietrzna linia energetyczna ze strefa uciążliwości , docelowo do likwidacji.
 
11) Oznaczenie nieruch. - 705 i 706 obręb Jakubowice Murowane Kw LU1I/00141693/2
Pow . łączna nieruch. - 8500m2 pow. użyczenia - niezbędna do korzystania z nw budynków
Opis nieruch. – nieruchomość zabudowana m.in. blaszanym budynkiem gospodarczym o pow. 96m2 oraz parterowym budynkiem murowanym gospodarczym o pow. 77,5m2, położona w otoczeniu terenów zabudowanych, z bezpośrednim dostępem do utwardzonej drogi powiatowej oraz drogi krajowej nr 82 Lublin –Włodawa, w bezpośrednim sąsiedztwie m. Lublina.
Działki wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Dostępne sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa i kanalizacyjna.
Przeznaczenie terenu objętego użyczeniem– teren zabudowy komercyjnej – U oraz teren parkingów i garaży - KS.
 
Informacje ogólne
Okres użyczenia – bezterminowo
Cena użyczenia - nieodpłatnie.
Opłaty eksploatacyjne – zgodnie ze wskazaniem liczników na poszczególnych nieruchomościach.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości upływa dnia 15 lipca 2020 r.
Dodatkowe informacje UG Wólka pok.25 tel. 81 478 17 63 w godz. 8.00-15.00.
 
 
 
WÓJT GMINY WÓLKA
mgr Edwin Gortat
Powrót