Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Urząd Stanu Cywilnego Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Urząd Stanu Cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

Karta Informacyjna

 

 


Uzupełnienie aktu stanu cywilnego


 

 

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.256 z późn. zm.)
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Urząd Stanu Cywilnego tel. (81) 478 17 58

 

Wymagane wnioski

  • Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wymagane załączniki

  • Dowód opłaty skarbowej.

Dokumenty do wglądu

  • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), który okażesz, by potwierdzić swoją tożsamość,

Termin załatwiania sprawy

  • Niezwłocznie.

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi 39 zł.

Opłata skarbowa w wysokości 39,00 zł na konto Urzędu Gminy Wólka nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010


Tryb odwołania

  • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Uwagi

  • Jeżeli akt nie zawiera wszystkich wymaganych danych, podlega uzupełnieniu na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu, innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny lub na podstawie zagranicznych aktów stanu cywilnego.

 

 

Opracował

Karolina Zatorska

Zatwierdził

Karolina Kamieniecka

 

 

Powrót