Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Urząd Stanu Cywilnego Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Urząd Stanu Cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

Karta Informacyjna

 

 


Sprostowanie aktu stanu cywilnego


 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.256 z późn. zm.)
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego tel. (81) 478 17 58

 

Wymagane wnioski

 • Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wymagane załączniki

 • Dowód opłaty skarbowej.

Dokumenty do wglądu

 • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), który okażesz, by potwierdzić swoją tożsamość,

Termin załatwiania sprawy

 • Niezwłocznie.

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi 39 zł.

Opłata skarbowa w wysokości 39,00 zł na konto Urzędu Gminy Wólka nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010

 

Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).


Tryb odwołania

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Uwagi

 • Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu przez kierownika USC, jeśli zawiera dane niezgodne  z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego.
 • Jeśli sprostowanie nie jest możliwe na podstawie wymienionych dokumentów albo wyłącznie na podstawie tych dokumentów, sprostowania dokonuje sąd.
 • Po sprostowaniu aktu kierownik USC wydaje odpis zupełny aktu. Uważa się, że jest on wydany  na wniosek.

 

 

Opracował

Karolina Zatorska

Zatwierdził

Karolina Kamieniecka

 

 

Powrót