Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Urząd Stanu Cywilnego Sporządzenie aktu zgonu
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Urząd Stanu Cywilnego

Sporządzenie aktu zgonu

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

Karta Informacyjna

 

 


Sporządzenie aktu zgonu


 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z  2020 r. poz. 463 z późn. zm.).
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego tel. (81) 478 17 58

 

Wymagane wnioski

 • Brak

Wymagane załączniki

 • Karta zgonu wydana przez lekarza,
 • Dokument tożsamości osoby zmarłej.

Dokumenty do wglądu

 • Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

Termin załatwiania sprawy

 • Niezwłocznie.

Opłaty

 • Brak


Tryb odwołania

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Uwagi

 • Zgon należy zgłosić w terminie 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu. Jeśli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej - w ciągu 24 godzin od dnia zgonu. 
 • Zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu. Po zarejestrowaniu zdarzenia wydawany jest bezpłatnie 1 odpis aktu zgonu, a kolejne odpisy można pobrać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie całego kraju.
 • Do pobrania odpisu aktu stanu cywilnego uprawnieni są: osoba, której akt dotyczy, jej krewni w linii prostej (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy lub opiekun. Inne osoby (podmioty) - po wykazaniu interesu prawnego w otrzymaniu dokumentu (wezwanie sądu, umowa, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej itp.).

 

 

 

Opracował

Karolina Zatorska

Zatwierdził

Karolina Kamieniecka

 

 

Powrót