Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Urząd Stanu Cywilnego Odpis aktu stanu cywilnego
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Urząd Stanu Cywilnego

Odpis aktu stanu cywilnego

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

Karta Informacyjna

 

 


Odpis aktu stanu cywilnego


 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 463, z późn. zm)
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego tel. (81) 478 17 58

 

Wymagane wnioski

 • Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Pełnomocnictwo
 •  

Wymagane załączniki

 • Dokumenty (kopie) wykazujące interes prawny w otrzymaniu odpisu aktu, jeżeli uprawnienie do pobrania odpisu nie wynika z pokrewieństwa wnioskodawcy w stosunku do osoby, której dotyczy akt stanu cywilnego (patrz: informacje dodatkowe).

Dokumenty do wglądu

 • dowód osobisty,
 • dokumenty uzasadniające interes prawny w otrzymaniu dokumentu (w przypadku braku pokrewieństwa wnioskodawcy w stopniu uprawniającym do pobrania odpisu).

Termin załatwiania sprawy

 • W ciągu 7 dni roboczych, jeżeli wniosek został złożony do Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządził akt w księdze papierowej lub go przechowuje, ale nie został on wpisany do centralnego rejestru.
 • W ciągu 10 dni roboczych, jeżeli wniosek złożony do Urzędu Stanu Cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, a akt nie został jeszcze wpisany do centralnego rejestru.

 

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi:

 • odpis skrócony - 22 zł,
 • odpis skrócony wielojęzyczny - 22 zł,
 • odpis zupełny - 33 zł,

Opłaty skarbowe należy uiścić na konto Urzędu Gminy Wólka

 nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010

Jeśli załatwiasz sprawę przez pełnomocnika – zapłacisz dodatkowo 17 zł za pełnomocnictwo.


Tryb odwołania

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Uwagi

 • Do pobrania odpisu aktu stanu cywilnego uprawnieni są: osoba, której akt dotyczy, jej krewni w linii prostej (dziadkowie, rodzice, dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy lub opiekun. Inne osoby (podmioty) - po wykazaniu interesu prawnego w otrzymaniu dokumentu (wezwanie sądu, umowa, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej itp.).

 

 

 

Opracował

Karolina Zatorska

Zatwierdził

Karolina Kamieniecka

 

 

Powrót