Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Urząd Stanu Cywilnego Powrót osoby rozwiedzionej do...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Urząd Stanu Cywilnego

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska rodowego przed zawarciem małżeństwa

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

Karta Informacyjna

 

 


Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska rodowego przed zawarciem małżeństwa


 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego tel. (81) 478 17 58

 

Wymagane wnioski

 • Brak 

Wymagane załączniki

 • Wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym
 • Dowód opłaty

Dokumenty do wglądu

 • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), który okażesz, by potwierdzić swoją tożsamość, 
 • dowód opłaty skarbowej –możesz zapłacić w kasie urzędu albo zrobić przelew na odpowiednie konto urzędu, 
 • informacje o miejscu, w którym sporządzono twój akt małżeństwa, i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie  (te informacje przekaż urzędnikowi ustnie).

Termin załatwiania sprawy

 • W ciągu 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
Opłaty

 • Opłata skarbowa wynosi 11 zł.
 • Opłata skarbowa w wysokości 11,00 zł na konto Urzędu Gminy Wólka nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010

Tryb odwołania
 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Uwagi

 • Kierownik USC przyjmuje oświadczenie. Następnie przygotuje protokół. Kierownik USC prześle go do kierownika USC, który sporządził akt małżeństwa, żeby dołączył on wpis o nazwisku (czyli wzmiankę dodatkową). Kiedy ta informacja (wzmianka) zostanie naniesiona, odpis skrócony tego aktu będzie zawierał aktualne nazwisko. Od momentu wpisu w akcie małżeństwa możesz już używać poprzedniego nazwiska (tego, które było przez ciebie noszone przed ślubem).

 

 

 

Opracował

Karolina Zatorska

Zatwierdził

Karolina Kamieniecka

 

 

Powrót