Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Urząd Stanu Cywilnego Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

Karta Informacyjna

 

 


Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym


 

 

Podstawa prawna 

 • Artykuły 44 i 45 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 463, z późn. zm.)..
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego tel. (81) 478 17 58

 

Wymagane wnioski

 • Zaświadczenie o stanie cywilnym

 

Wymagane załączniki

 • Wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym
 • Dowód opłaty

Dokumenty do wglądu

 • Dowód osobisty lub paszport.

Termin załatwiania sprawy

 • Do 7 dni.

Opłaty

 • Zaświadczenia podlega opłacie, potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 38,00 zł na konto Urzędu Gminy Wólka  nr  31 8689 0007 6500 0108 2000 0010

Tryb odwołania
 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Uwagi

 • Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane osobie, której dotyczy. 
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

 

 

Opracował

Karolina Zatorska

Zatwierdził

Karolina Kamieniecka

 

 

Powrót