Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Urząd Stanu Cywilnego Wydanie zaświadczenia do zawarcia...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa Sakramentalnego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

Karta Informacyjna

 

 


Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa Sakramentalnego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)


 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.).
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Urząd Stanu Cywilnego tel. (81) 478 17 58

 

Wymagane wnioski

 • Brak

 

Wymagane załączniki

 • postanowienie sądu rodzinnego zezwalające małoletniej kobiecie zawrzeć małżeństwo (dotyczy małoletnich, które ukończyły 16. rok życia),
 • pisemne zapewnienia o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego lub polskim konsulem,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej wpłaconej na konto urzędu gminy, właściwego ze względu na miejsce ślubu.

Dokumenty do wglądu

 • Dokument tożsamości.

Termin załatwiania sprawy

 • Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa otrzymacie od kierownika USC, w większości przypadków podczas tej samej wizyty w urzędzie. Pamiętajcie, że takie zaświadczenie jest ważne tylko 6 miesięcy.

Opłaty

 • Opłata skarbowa od sporządzenia aktu małżeństwa 84 zł.
 • Opłata skarbowa w wysokości 84,00 zł na konto Urzędu Gminy Wólka
 • nr  31 8689 0007 6500 0108 2000 0010

Tryb odwołania

 • Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Uwagi

 

 • Zaświadczenie wydaje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego.
 • Obywatel polski, który na skutek zawarcia małżeństwa zmienił nazwisko, ma obowiązek wystąpić  o wymianę dowodu osobistego. Dotychczasowy dowód ulega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy od dnia sporządzenia aktu.

 

 

 

Opracował

Karolina Zatorska

Zatwierdził

Karolina Kamieniecka

 

 

Powrót