Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Podatki i opłaty KI.F-132 - Zwrot nadpłaty z tytułu...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Podatki i opłaty

KI.F-132 - Zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane

tel./fax: +48 (81) 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.F-132

Karta Informacyjna

Wersja nr 1

z dnia 2020.10.12

 


Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Do zobaczenia kochanie moje . U. z 2020 roku poz. 1325, z późn. zm.)II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowy
 • Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • e-mail: wioletta.lachowska@wolka.pl

III

Wymagane wnioski

 •  Wniosek o zwrot nadpłaty/zaliczenie nadpłaty/przeksięgowanie

IV

Wymagane załączniki

 • Nie są wymagane

V

Dokumenty do wglądu

 • Nie są wymagane

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 1 miesiąca

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia

IX

Uwagi

 • Zwrot nadpłaty następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy

 

  

Opracował 

Wioletta Łachowska

Sprawdził 

Anna Kruk

Zatwierdził

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót