Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Podatki i opłaty KI.RF-07 - Wydanie zaświadczenia o...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Podatki i opłaty

KI.RF-07 - Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.RF-07

Karta Informacyjna

Wersja nr 3
z dnia 2017-06-01

 


Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych
  przez organy podatkowe

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowy

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

 • Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia, jeżeli nie będzie odbierane przez wnioskodawcę

V

Dokumenty do wglądu

 • Nie są wymagane

VI

Termin załatwiania sprawy

 • 7 dni

VII

Opłaty

 • Opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł

VIII

Tryb odwołania

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia

IX

Uwagi

 • Brak

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Marcin Woch

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót