Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Podatki i opłaty KI.RF-05 - Stwierdzenie nadpłaty podatku
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Podatki i opłaty

KI.RF-05 - Stwierdzenie nadpłaty podatku

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: wolka@bazagmin.pl, www.wolka.pl

 

KI.RF-05

Karta Informacyjna

Wersja nr 3

z dnia 2017-06-01

 


Stwierdzenie nadpłaty podatku


 

I

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa 

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

  • Referat Finansowy

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

  • Dokumenty potwierdzające słuszność żądania o stwierdzenie nadpłaty

V

Dokumenty do wglądu

  • Nie są wymagane

VI

Termin załatwiania sprawy

  • Do 1 miesiąca

VII

Opłaty

  • brak

VIII

Tryb odwołania

  • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

IX

Uwagi

  • Zwrot nadpłaty następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy.

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Marcin Woch

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót