Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Podatki i opłaty KI.FP-14 - Wydawanie decyzji w...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Podatki i opłaty

KI.FP-14 - Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowej ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.FP-14

Karta Informacyjna

Wersja nr 3

z dnia 2020.05.05

 Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowej ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym  

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym. 
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych 

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowo-Budżetowy
 • Stanowisko ds. wymiaru podatków 

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek o udzielenie ustawowej ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym (wniosek F.FP-14.1)

IV

Wymagane załączniki

 • Rachunki i faktury z poniesionych nakładów na inwestycje (oryginał lub kopia),
 • Zestawienie przedkładanych faktur 

V

Dokumenty do wglądu

 • brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. 

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

IX

Uwagi

 • brak

 

  

Opracował 
Dorota Szczerbic

Sprawdził 
Anna Kruk

Zatwierdził
Edwin Gortat

 

Załączniki:

Ikona pdfWniosek o udzielenie ustawowej ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym (wniosek F.FP-14.1), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [80.27 KB]

Powrót