Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Podatki i opłaty KI.F-17 - Wydawanie decyzji w sprawie...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Podatki i opłaty

KI.F-17 - Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowego zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów w drodze kupna

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

 

KI.F-17

Karta Informacyjna

Wersja nr 3

z dnia 2020-05-05

 


Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowego zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów w drodze kupna


 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. 
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz.1319 z późn. zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowo-Budżetowy
 • Stanowisko ds. wymiaru podatków

III

Wymagane wnioski

 • Wniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym (wniosek F.FP-17.1)
 • Formularz informacji pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

IV

Wymagane załączniki

 • Akt notarialny potwierdzający nabycie gruntów (oryginał lub kopia)

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

VII

Opłaty

 • Brak

VIII

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

IX

Uwagi

 • brak

 

  

Opracował 

Dorota Szczerbic

Sprawdził

Anna Kruk 

Zatwierdził

Edwin Gortat 

 

 

Załączniki:

 

Ikona pdfWniosek o udzielenie ulgi w podatku rolnym (wniosek F.FP-17.1), plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [38.70 KB]

Ikona docFormularz informacji pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [37.00 KB]

Ikona docOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [25.50 KB]

Powrót