Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Planowanie przestrzenne Wniosek o zmianę miejscowego planu...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej

Poradnik Interesanta - Planowanie przestrzenne

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl

Karta Informacyjna

 


Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2020 r. Nr 293 z późniejszymi zmianami/.

 

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania i Środowiska - stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego 
  pokój nr 26 
  tel. 81-478-17-66

 

 

Wymagane wnioski

 

Ikona docxWniosek o zmianę przeznaczenia działki / działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [16.02 KB]

 

Wymagane załączniki

 • Kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczeniem nieruchomości lub jej części, której dotyczy wniosek.

Dokumenty do wglądu

 • Brak.

 

Termin załatwiania sprawy

 • Brak (zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2020 r. Nr 293 z późniejszymi zmianami).

 

Opłaty

 • Brak

 

Tryb odwołania

 • Brak

 

Uwagi

 • W razie zmiany numeru działki niezbędne jest uzupełnienie niniejszego wniosku

 

 

Opracował

Elżbieta Kołtun

Zatwierdził

Robert Wysmulski

 

 

Powrót