Tutaj jesteś Poradnik Interesanta Planowanie przestrzenne Wypis i wyrys z miejscowego planu...
Odpady Komunalne Odpady Komunalne Obrazek segregacji śmieci
Poradnik Interesanta Poradnik Interesanta Dwie osoby z dokumentami
Gazeta Gminna Wólka News Gazeta Gminna Wólka News Obrazek logo gmina news
Inwestycje Gminne Inwestycje Gminne Obrazek flaga uni europejskiej
Portal interesanta Portal interesanta

 Grafika z logo portal interesanta.

Mobilna aplikacja Gminy Wólka Mobilna aplikacja Gminy Wólka Obrazek telefon w dłoni
Rozkład jazdy Rozkład jazdy Autobus na ulicy
Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Odnawialne źródła energii w Gminie Wólka Obrazek kolektory słoneczne
Seniorzy w Gminie Wólka Seniorzy w Gminie Wólka Obrazek seniorzy

Poradnik Interesanta - Planowanie przestrzenne

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Logo Gmina Wólka Przyjazna Dolina 

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50, faks: 81 746 50 01

e–mail: gmina@wolka.pl, www.wolka.pl


Karta Informacyjna

 


Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  /Dz. U. z 2020 r. Nr 293 z późniejszymi zmianami/
 • Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego - Prawo miejscowe, Uchwała Rady Gminy Wólka

 

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania i Środowiska - stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji  i architektury oraz planowania przestrzennego
  pokój nr 26
  tel. 81-478-17-66

 

Wymagane wnioski

Ikona docxWniosek o wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.57 KB]

Ikona pdfWniosek o wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [91.19 KB]

 

Wymagane załączniki

 • Kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:1000 ze Starostwa Powiatowego w Lublinie – ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej przy odbiorze

Dokumenty do wglądu

 • Mapa zasadnicza lub ewidencyjna

 

Termin załatwiania sprawy

 • Do 14 dni

 

Opłaty

 • Opłata skarbowa:
  1. od wypisu:
   • do 5 stron 30 zł,
   • powyżej 5 stron 50 zł,
  2. od wyrysu:
   • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4-20zł nie więcej niż 200 zł
 • Opłata skarbowa na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wólka nr 31 8689 0007 6500 0108 2000 0010 prowadzony w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach

 

Tryb odwołania
 • Brak

 

Uwagi

 • Brak

 

 Opracował

Elżbieta Kołtun

Zatwierdził

Robert Wysmulski 

 

Powrót